POLONIA-DRESDEN jest ugrupowaniem Polaków zamieszkałych w Dreźnie i okolicach. Zrzeszenie to daje wyraz potrzeby utrzymania polskiej kultury, tradycji i języka ojczystego. Z jednej strony Polacy żyjący tutaj poznają historię, geografię i zwyczaje Niemiec jako swojej drugiej ojczyzny integrując się z nimi. Z drugiej zaś, mają możliwość przybliżenia swojej rodzinie, swoim przyjaciołom Polski, którą noszą w sercu, Polski wyzłacanej pszenicą, posrebrzanej żytem, oraz jej świata literatury, historii i sztuki oraz sportu.

 

Głównym celem działalności POLONII w Dreźnie jest prezentacja polskiej kultury poprzez spotkania literackie, koncerty i wystawy artystyczne polskich twórców, jak również pośrednictwo w prezentacji literatury i sztuki niemieckiej w Polsce. Żywy duch europejski wg wzorca naszych wieszczy (Mickiewicza, Norwida, Słowackiego) pomaga nam w integracji, zbliża nasze narody przy wymianie poglądów socjo-politycznych, w przypominaniu naszej historii, pozwala nam się poznać jako sąsiadów i jako narody pokojowo otwarte na świat.

Ważnym celem POLONII jest również propagowanie języka polskiego w Dreźnie, dlatego wspiera i angażuje się w nauczanie tego języka, zarówno dla polsko-niemieckich dzieci, jak i innych zainteresowanych osób.

 

 


Zarząd 

Status

Członkowstwo 

 

 

 

 

Dane Bankowe:


IBAN: DE78 8505 0300 3200 0675 00
BIC: OSDD DE 81 XXX

Bank: Ostsächsische Sparkasse, Dresden